Tietosuojakäytäntö

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Astuu voimaan 1.4.2022.

Ymmärrämme, että yksityisyys ja henkilötietojesi turvallisuus ovat erittäin tärkeitä. Tällä sivulla määritetään, mitä teemme tiedoillesi ja mitä teemme sen suojaamiseksi. Siinä selitetään myös, missä ja miten keräämme henkilötietojasi, sekä oikeutesi kaikkiin henkilökohtaisiin tietoihin, joita pidämme sinusta.

RR-coaching haluaa panostaa asiakkaidensa hyvään asiakaskokemukseen, tarjota laadukasta informaatiota sekä samanaikaisesti panostaa tietoturvaan. Arvostamme asiakkaidemme henkilötietoja ja haluamme kaikin mahdollisin tavoin suojella asiakkaidemme yksityisyyttä. Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa itse omien tietojensa tallentamiseen.

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot, jotta hän voi käyttää RR-coaching palveluita. Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöistä, ota yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen info@rrcoaching.fi.

Keräämme tietoja asiakkaiden itsensä antamina, analytiikan kautta sekä havainnoimalla.

Rekisterinpitäjä
RR-coaching / Riinu Ihalainen
Y-tunnus: 3275315-4
Raivalantie 250, 39500 Ikaalinen
sähköposti: info@rrcoaching.fi

Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri

RR-coaching asiakasrekisteri koostuu yritykseltä ostaneiden asiakkaiden yhteystiedoista. RR-coaching markkinointirekisteri koostuu sekä asiakkaista että mahdollisista, tulevista asiakkaista, jotka ovat nimenomaisesti halunneet luovuttaa nimi- ja sähköpostiosoitteensa saadakseen sähköpostilla markkinointi- ja muita viestejä tilaamalla ne sähköpostiinsa. Näitä kahta kutsutaan yhteisnimellä asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteesen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen (esimerkiksi hänen tilattuaan uutiskirjeen ja hyväksyttyään tilauksen yhteydessä tietojensa tallentamisen) tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.

Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseen ja palvelun toteuttamiseen sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, asiakaspalvelussa, markkinointiviestinnässä, liiketoiminnan suunnittelussa, tuotekehityksessä, uutiskirjeiden lähettämisessä ja tiedottamisessa, verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantamisessa, palveluita koskevaan personoituun asiakaspalveluun ja mainonnan kohdentamiseen sekä markkina- ja muiden tutkimusten ja analyysien tekemiseen.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, yrityksen nimi, asema organisaatiossa, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, rekisteröidyn tiedustelut, kommentit ja muut käyttäjän reaktiot verkkopalveluissa, käyttäjän lähettämä asiakaspalaute, luvat, suostumukset ja kiellot, käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot. Mitään tarpeetonta tietoa ei kerätä.

Arkaluontoiset tiedot

Henkilökohtaisissa valmennuksissa valmentaja kirjaa sähköisesti itselleen pääpiirteittäin ylös, mitä aiheita valmennuksissa käsitellään ja mitä työskentelymenetelmiä käytetään. Kirjallisena olevat tapaamisten muistiinpanot säilytetään rekisterinpitäjän kotona ja tuhotaan valmennussuhteen päättymisen jälkeen. Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkastaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi verkkosivustollaan kerätä palveluiden käytöstä tietoa evästeillä, Cookies.

Rekisteristä poistuminen ja kolmannet osapuolet

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa markkinointirekisteristä minkä tahansa saamansa sähköpostiviestin lopussa olevasta "unsubscribe" -linkistä. Käyttäjä saattaa kuulua RR-coaching useammalle sähköpostilistalle riippuen kiinnostuksensa kohteista ja halutessaan varmistaa kaiken yhteydenpidon loppumisen yhdellä kerralla ja tietojen poiston markkinointirekistereistä, pyydämme olemaan yhteydessä sähköpostilla info@rrcoaching.fi. Pääsääntöisesti sähköpostiviestien lopussa oleva linkki poistaa tilaukset ja tiedot rekisteristä, mutta mikäli käyttäjä haluaa viipymättä varmistaa kaikkien tietojensa poistamisen, tulee hänen olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään (kun hän tilaa uutiskirjeen, oppaan, harjoituksen tai muun ilmaisen lahjan tai ryhtyy muuten sopimussuhteeseen RR-coaching kanssa), teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics tai julkisista tietolähteistä.

Henkilötietojesi säilyttäminen ja luovuttaminen

Ostaneiden asiakkaiden tietoja säilytetään niin kauan kuin kuin se on lakisääteisesti pakollista. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin.

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Käytetyt tallennusmediat ovat salattu. Manuaalisesti käsiteltävät henkilötiedot säilytetään rekisterinpitäjän lukittavissa toimitiloissa, joihin asiattomilla ei ole pääsyä.

Luovuttaminen muihin tarkoituksiin on kuitenkin mahdollista perusteltua käyttötarkoitusta varten, kuten tilitoimiston kirjatessa maksutapahtumia tai Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. 

Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) käsitellään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevien yritysten palvelussa RR-coaching viestintäpalveluiden toteuttamiseksi (uutiskirjeiden lähettäminen). Yritykset ovat ilmoittaneet noudattavansa EU:n tietosuoja-asetuksen määräyksiä (GDPR):

ActiveCampaign-sähköpostimarkkinointipalvelu

Leadpages-sähköpostimarkkinointi

Google Forms -kyselylomakkeet

Asiakkaan oikeudet

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tai vaatia tietojensa poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. Henkilöllä on oikeus tulla unohdetuksi eli hänen tietonsa voidaan poistaa rekistereistä siinä laajuudessa kuin se muiden lakien osalta on mahdollista (Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.